2016 අගෝස්තු මස 24 වැනි බදාදා
2016 රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ වැඩිම රන් පදක්කම් ගණනක් හිමිකරගන්නා රට වනුයේ,
චීනය
ඇමරිකාව
ජපානය
වෙනත් රටක්
උසේන් බෝල්ට් ‘ත්‍රිත්ව ත්‍රිත්වයට’ ළංවෙයි ...
2016-08-19 13:58:49
ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ තවත් පරිච්ඡේදයක් ලිවීම ආරම්භ කළ ජැමෙයිකානු ජගුවරයා, උසේන් බෝල්ට්, රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේදී මීටර 200 රන් පදක්කමත් බ්‍ර...
ත්‍රිත්ව ත්‍රිත්වයෙන් බෝල්ට් අමරණීය වෙයි...
2016-08-20 18:56:21
රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේදී සිය තුන්වැනි රන් පදක්කමත් දිනාගත් උසේන් බෝල්ට්, ඇදහිය නොහැකි ‘ත්‍රිත්ව ත්‍රිත්වය’ යථාර්ථයක් බවට...
උසේන් බෝල්ට්...
2016-08-19 14:06:52
“මට ඕනෑ කළේ වඩාත් වේගවත් කාලයක් වාර්තා කරන්න. ඒත් ලෝක වාර්තාව බිඳින්න අසීරුයි කියා මට හිතුණා. මගේ පාද වල ශක්තිය අනුව මට ඒක තේරුණා.....‘...
බෝල්ට්ගේ වගතුග...
2016-08-20 15:20:57
රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේදී සිය තුන්වැනි රන් පදක්කම දිනාගත් උසේන් බෝල්ට් කෙටිදුර ධාවන ඉසව්වලදී රන් පදක්කම් 9 ක් දිනාගනිමිනි අද්වීතීය වාර්තාවක් ...